Weekly Roundup: Interesting Stories

Weekly Roundup - Interesting Stories

There are so many things going on in the world right now and I know everything has some quite of a story. So I gathered a few interesting things I found over the Internet these past few days. Two of these are quite well-known but every time I read about them, I still get goosebumps. Here are my top picks for this weekly roundup.

Continue reading

Advertisements

Rain & Comfort

Pluviophile (n.) a lover of rain; someone who finds comfort and joy during rainy days

The weather’s not taming here in the Philippines. For a month now, the southwest monsoon has been bringing heavy rains and fairly strong winds all over the country. It doesn’t help that typhoons are coming week by week. There are days that the sun shows up but it has no assurance to stay (you know, similar to people #hugot). Some are exasperated with the inconvenience it creates (e.g. heavier traffic, floods, and flu) and some, including me, are ecstatic for the good bed weather.

Well, nothing beats comfortably lying on bed with clean sheets while you’re wearing your favorite pajamas, reading a good book, sipping a cup of hot choco topped with marshmallows, and hearing raindrops outside your window. The cold winds, dark atmosphere, and chilly mood just catches you snuggling and tucking in your blankets. Simply thinking of it calms my nerves and makes me feel at peace.

Oh, and if you have time, please listen to Yiruma’s Kiss the Rain, rainy mood version. Thanks!

All smiles,

Donna, the daydreamer

Nang Isang Araw Ako’y Naligaw

Minsan ako’y naligaw sa isang lansangan / kung saan di ko mawari ang paroroonan

Sa dulong kanto, nag-abang ng masasakyan / ngunit mga tao’y naghahagikgikan

Tila may nakakat’wang kaganapan / di naman napigilang tingnan

Hayun ang babae, pinagpala ng kagandahan / subalit ang gayak ay purong narungisan


Di muna ako lumisan at siya’y  aking kinilatis / nakita kong siya’y lubhang tumatangis

Akin siyang nilapitan, alingasaw niya’y tiniis / kinuha ang panyo, luha at dumi’y inalis

Dumami na rin ang mga tao, ako’y naiinis / pagkat pinababayaan lamang sila ng mga pulis

Rinig ko ang kanilang mga usapan at tsismis / amin nang nilisan ang lugar ng mabilis


Sa isang malapit na carinderia kami’y naupo / ang babaeng ito ay tila nahahapo

May dinukot siya mula sa kanyang buslo / isang salamin at suklay pampagwapo

Aking tinanong, “anong pangalan mo?” / pero di siya sumagot at tinuro lang ako

Nagtataka man, nagpakilala akong ‘Alfredo’ / sa malalim na boses, siya’y tumugon, “ako rin si Alfredo.”
Donna, the daydreamer